Aktualności

Dalsze losy Domu Kultury w Okuniewie

Pismo Pani Renaty Wilamowskiej do ustępującego dyrektora Domu Kultury w Okuniewie Pana Piotra Siły w sprawie, którą ostatnio opisywaliśmy, doczekało się odpowiedzi. Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi.

Odpowiedź Dyrektora Domu Kultury w Okuniewie Pana Piotra Siły

Źródło: okuniew.pl

Co stanie się z Domem Kultury w Okuniewie?

Z dniem 31.07.2010 kończy pracę dyrektor Domu Kultury w Okuniewie, pan Piotr Siła. Dziękujemy mu za ponad 6 lat krzewienia kultury wśród naszej społeczności i żałujemy bardzo, że na koniec swojej pracy spowodował zupełne zaniechanie działalności Domu Kultury poprzez zmianę siedziby placówki na pomieszczenia przy szkole, która to zmiana uniemożliwia uczestnictwo naszych mieszkańców w spektaklach, koncertach i wystawach, ponieważ Dom Kultury nie dysponuje żadną salą widowiskową. Ze smutkiem żegnamy Pana Dyrektora i Dom Kultury w Okuniewie.

Pismo pani Renaty Wilamowskiej do ustępującego dyrektora Domu Kultury w Okuniewie w opisywanej sprawie

Źródło: okuniew.pl

Księga kondolencyjna w Okuniewie

W związku z żałobą narodową w Domu Kultury w Okuniewie zostanie wyłożona księga kondolencyjna, do której można wpisywać się od wtorku 13.04 do piątku 16.04 w godzinach od 13.00 do 18.00

Źródło: halinow.pl
Starsze informacje »